Beleg als Buffett – easy money!

Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements – M. Buffett, D. Clark, 2008

Buffett heeft een voorkeur voor bedrijven met “unieke / ijzersterke proposities” (hieronder vallen ook ijzersterke merken), of “laagste prijzen voor continu benodigde producten”. In alle gevallen kijkt hij echt naar de gezondheid van de bedrijven zelf (niet naar beursfavorieten / publiekshypes) en vertrouwt hij op lange termijn. Hiertoe kijkt hij goed naar financiële statements om potentieel te bekijken. Neem zijn volgende richtlijnen in acht.

  • Hoe stabieler de cashflow, hoe beter de redelijkheid/rationaliteit van een prijs is te bepalen. Meer in het algemeen moeten de statements een consistent en stabiel beeld geven. Een aanhoudende netto marge van 20% wijst op sterke performance (markten met <10% zijn zeer competitief). De bruto marge moet bij voorkeur consistent >40% zijn.
  • Algemene kosten (Selling, General, Administrative) kosten moeten relatief zo laag mogelijk zijn. Meer in het algemeen let Buffett erop dat grotere winstgevendheid eerder gevonden moet worden in vermindering van kosten dan in vermeerdering van omzet.
  • Vermijd turbulente bedrijven, met hoge uitgaven aan R&D, afschrijvingen en rentelasten. In feite staat hier: vermijd bedrijven die continu moeten investeren (ontwikkeling, uitbreiding, vervanging) en dus financieren; dit wijst op roerige markten waarin investeringsvoordeel per definitie risicovol en vaak van korte duur is. Ga liever voor “tijdloze” (vaak: simpele) producten.
  • Bedrijven met hoge liquiditeit en lage schulden zijn meer crisisbestendig. Lagere debiteuren/omzet-quoten zijn ook beter. Meer in het algemeen zijn financieel onafhankelijker bedrijven sterker. Dit wil overigens niet zeggen dat bv de current ratio per se >1 moet zijn: bij goede stabiliteit en gezondheid heeft een bedrijf niet altijd liquiditeitsbuffers nodig en kan het juist cash-lean opereren (asset-lean is altijd goed).
  • Bedrijven kunnen winsten beter behouden voor herinvestering in het bedrijf dan als dividend uitkeren. Een betere beloning voor aandeelhouders dan “geld strooien” (dividend) is aandelen uit de markt terugkopen, waarmee de earnings per share stijgen (immers minder shares).

Omdat Buffett voor de lange termijn gaat heeft hij “saaie” aandelen die zich in bepaalde opzichten als obligatie gedragen; hij noemt deze aandelen “eigendom-obligaties”. In plaats van een jaarlijkse interestbetaling zit de waarde in jaarlijks toenemende waarde per share.

Tot slot: soms moet je een in principe sterke investering verkopen. Overweeg dit als: a) als het vrijgekomen geld elders beter belegd kan worden, b) als het bedrijf zijn voordelen verliest, c) als de P/E-ratio >40 wordt (maar dan is de markt zoals periodiek gebruikelijk vermoedelijk in z’n geheel opgeblazen, dus wacht dan rustig afkoeling af tot prijzen weer redelijk worden).

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This