Driven: onze drijfveren in 4 woorden

Driven – Paul R. Lawrence & Nitin Nohria, 2001

Maslovs behoeftenpiramide (met van de bodem naar de top: fysieke behoeften, veiligheid, affectie, erkenning, zelfontplooiing) is een klassieker, en wat mij betreft een heel aardige. Maar ik stuitte met dit boek op een ander raamwerk voor “wat mensen drijft”. Dit model is nog iets compacter en intuïtiever; je kan er vrijwel alle & ieders gedragingen in herkennen.

Al ons gedrag voert terug op vier drives: te bemachtigen, bonden, groeien, beschermen.

image

De drang te bemachtigen is zo goed als onverzadigbaar en werkt zeker niet noodzakelijk in eigen voordeel. Zo is er een primitieve neiging om bezit te nemen van eten, wat niet helpt als er zoals tegenwoordig in rijke landen permanente overvloed is; men stopt desondanks namelijk doorgaans niet. En ook t.a.v. verwerven van geld en spullen (men heeft meer en is dus meer dan de ander) is het nooit genoeg; de natuurlijke focus ligt op wat je nog niet hebt.

De drang te bonden (partners, vrienden) staat in zekere zin haaks op de bezitsdrang omdat er wederkerigheid (vrijheid en bezit voor de ander) voor nodig is. Hierdoor zit competitief én coöperatief gedrag in ieder sociaal contact ingebakken. Daarnaast kan het beslag dat men op een ander legt worden gezien als een vorm van bemachtigen. In alle gevallen is men door bonding geneigd meer te doen voor anderen dan strikt noodzakelijk.

De drang te groeien gaat over “je wereld vergroten”. Ook hier is een eenzijdige / te dominante focus niet zonder meer goed; het kan bv door afzondering ten koste gaan van bonding.

De drang te verdedigen is de enige afgeleide drive, gericht op de verworvenheden van de andere drives (bescherming van bezit, personen en groepsgevoel, eigen positie en zelfontwikkeling).

Deze drives zijn overal en zeker ook in organisaties alomtegenwoordig. Managers moeten zich goed bedenken dat en hoe ze deze drives in de juiste balans adequaat faciliteren.

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This