Management volgens de founding father Drucker

Peter Drucker is een “oergoeroe” van bedrijfskunde. Eén van zijn vele boeken gaat over management – en heet ook lekker accuraat zo. En meer dan 40 jaar na publicatie is alles nog volop relevant.

Sinds de 20e eeuw leven we in een organisatiemaatschappij; we zijn in alles afhankelijk van organisaties. Organisaties worden gerund door managers. Het ontstaan van management als organisatiediscipline (en de parallelle ontwikkeling van bedrijfskunde als vak) is de belangrijkste ontwikkeling in business van de 20e eeuw; grote organisaties kunnen niet zonder.

Industrialisering werkte homogenisering van producten en prijs in de hand, wat concurrentie lastiger maakte en marges uitholde. Men kon wel competitief voordeel halen uit de manier waarop zaken werden gemanaged, waarmee managers een kritieke resource werden. Het werd van toenemend belang met de toenemende focus op productiviteitsverhoging. Hierin is “scientific management” revolutionair geweest voor business. Daarna nam het verder in belang toe met de verschuiving van fysiek werk naar denkwerk, omdat taken steeds complexer en minder grijpbaar werden – en het coördineren, synchroniseren, communiceren van een breed palet van zulke taken vergt management. Hieronder wat praktische handvatten in de sferen van doen, beslissen en verhouden tot anderen; een quick guide to Drucker-management.

DOEN. Goede managers helpen organisatiemissies te realiseren door [a] doelen stellen, [b] werk en resources plannen en processen organiseren, [c] informatie verkrijgen en communiceren, [d] prestaties monitoren / meten, [e] mensen verbeteren en motiveren. Dit alles is een hoop, dus het moet zo duidelijk mogelijk zijn wat de manager managet. Overigens zijn managers idealiter “meewerkende bazen” in plaats van “onthechte coördinatoren” van andermans werk; ze mogen de band met het uitvoerende werk niet verliezen.

BESLISSEN. In dit alles draait het om beslissingen nemen. Hiervan telt de kwaliteit, niet de kwantiteit. Ten aanzien hiervan: [a] overdenk de aard van de uitdaging – is deze standaard of uniek, kwantitatief of kwalitatief, et cetera, [b] kijk “door” de situatie heen – wat is van belang op het grotere niveau, [c] maak zorgvuldige beslissingen – regelmatig dingen wijzigen ondermijnt je draagvlak voor acceptatie, [d] zorg voor buy-in van “eigenaren” en degenen die ermee aan de slag moeten – wees coulant, [e] borg follow-up in de vorm van concrete actie en monitor dat het gebeurt.

VERHOUDEN. Managers verhouden zich even goed tot bazen, ondergeschikten en peers. Het managen van eigen bazen is kritiek voor het succes van een manager – die zelf immers ook beoordeeld wordt. Meer in het algemeen moet het netwerk gemanaged worden: [a] stel een lijst op met bazen en anderen van wie je afhankelijk bent, [b] vraag ze periodiek hoe jij hun helpt en hindert en wat hierin te verbeteren is – stel ook het omgekeerde voor, [c] laat de verbetering zien, [d] help anderen en zeker bazen succesvol te functioneren, [e] sluit aan op hun managementvoorkeuren (bv vaste of ad hoc tijden, schriftelijke of mondelinge communicatie, stijl, etc), [f] blijf laten weten waar je mee bezig bent. En onderschat en verwaarloos niemand van je lijst.

Zo heb je met deze Drucker-samenvatting een handzame stapel handvatten om je managementkwaliteiten aan te scherpen.

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This