EQ: emotie werkt in alles door; verbeter zo alles

Emotional Intelligence – Daniel Goleman, 2006

Op welk gebied maakt het echt uit om aan jezelf sleutelen? Waarom zijn de slimmere mensen lang niet altijd gelukkig of succesvol? Het leven draait sterk om emotionele intelligentie (EQ). Zo’n 20% van succes in je leven komt van IQ, de andere 80% van EQ. Dit legt Goleman er over uit.

Mensen hebben in feite twee breinen: het denkende en het voelende. De twee conditioneren elkaar: cognitieve gedachten zijn bijna altijd deels emotie-geladen, en over emotie kan cognitief worden nagedacht. Het zijn complementaire krachten; je moet steeds naar een goede balans tussen gevoel en denken streven. Als ze niet in harmonie zijn, gaat het ene het andere domineren. Dat gevoel het denken (en bijgevolg het doen en laten) domineert is daarbij gebruikelijker – gevoel was er eerder en het is directer. (Je kan hier ook een relatie leggen met het verstrekkende verschil tussen “snel” en “langzaam” denken.)

Emotionele intelligentie bestaat uit vijf domeinen: emotiebewustzijn, emotiemanagement, motivatie, empathie, en emotie in relaties.

Emotiebewustzijn. Gevoelens heb je bewust en onbewust. Het komt erop aan dat je je bewuster wordt van welke gevoelens je ondergaat (ook of juist als je denkt dat je neutraal/rationeel denkt), opdat je leert om onwenselijk gedrag o.b.v. negatieve gedachten te keren.

Emotiemanagement. Onbeheerste emotie heeft allerlei onwenselijke effecten, maar géén emotie maakt het leven “onmenselijk”. Streef dus naar prettig passende emotie in alles. Dit vraagt permanente aandacht. Woede is lastig te managen, maar afleiding is een effectief middel. Bij droefheid kan het helpen om de basis erachter uit te dagen, zodat je de positieve kant of in een ander geval de irrationaliteit ervan kan zien.

Motivatie: dit is cruciaal voor succes. Kunstenaars, atleten, wetenschappers, of gewoon mensen die echt willen afvallen of een diploma willen halen, weten zichzelf tot kritieke punten te motiveren. Dit werkt zeker o.b.v. positieve gedachten, maar o.b.v. verontrusting kan ook. In dat geval is de relatie tussen bezorgdheid en prestatie als een omgekeerde U: te veel en te weinig ervan leidt tot weinig prestatie, de top zit in het midden. Ook positief werken hoop en optimisme. Hoop gaat over niet opgeven bij tegenslag, optimisme over vertrouwen en focus op een positieve uitkomst, deels vanuit de overtuiging dat dingen die mis gaan aan te pakken zijn.

Empathie is het rekenschap kunnen geven van de gevoelstoestanden van anderen. Mensen die dit goed doen zijn flexibeler, gevoeliger, populairder en (mede via die weg) succesvoller.

Emotie in relaties. Bewustzijn van emoties en het effect ervan is cruciaal in de omgang met anderen, omdat emoties (zoals vrolijk, nors of droevig doen) besmettelijk zijn, of op z’n minst op begrijpelijke manier doorwerken in andermans reactie. En vrijwel iedere uiting is deels emotie-geladen.

Emotionele intelligentie dringt door in alle gebieden van het leven: op het werk, in liefdesrelaties, bij vrienden, op straat, etc. Onvoldoende EQ in management tast de human resources aan, met productiviteitsvermindering en verloop als gevolg. Dit geldt niet alleen voor bejegening van mensen, maar ook voor ontvangst van feedback(signalen). Toon begrip. Toon gevoel. Focus op oplossing. Spreek live en open. Dit is zeker ook van groot belang bij team management – anders zullen de leden emotionele afscherming krijgen, waardoor terughoudendheid onstaat en persoonlijke belangen de kop opsteken. Het belang geldt nog sterker in man/vrouw-relaties (omdat man en vrouw een wat andere emotionele bedrading hebben). Zo ook nog sterker in opvoeding: kinderen reageren niet alleen extra sterk, maar moeten ook bij uitstek op emotionele intelligentie zo goed mogelijk worden opgevoed. En nog een stap verder naar jezelf heeft EQ mogelijk grote invloed op je fysieke gezondheid. Psychosomatische zaken als stress, maagzweren, hartklachten, depressie etc wijzen op issues met minstens één van de vijf componenten van emotionele intelligentie.

EQ dringt dus tot het diepst van ons zijn door in hoe ons leven uitpakt. Daarmee is het zinvol om “emotionele geletterdheid” te ontwikkelen. De kernvraag rond EQ is dus: hoe brengen we intelligentie aan in ons emotionele zijn?

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This