Netwerken: ben jij in Six Degrees aantrekkelijk?

Linked – Albert-László Barabási (2002)

Waarom is de één heel goed in marketing en de ander niet? Waarom worden populaire boeken populairder? Waarom krijgen celebreties altijd wat met elkaar? Waarom is het Old Boys Network ontoegankelijk? Hoe werkt six degrees of separation (iedereen op de wereld via maximaal zes tussenstappen “kennen”)? Netwerken zijn sinds Euler (1736) te bestuderen met grafentheorie. De kern ervan is dat “dingen” (nodes) al dan niet met elkaar “verbonden” (linked) zijn. In visuele weergaven van netwerken (grafen) kan je goed zien dat nodes zelden met alle andere verbonden zijn; ze vormen gelinkte clustertjes. Preciezer gesteld geldt vaak: heel veel nodes hebben een paar links, en een paar hebben er heel veel.netwerp

De connecties in een netwerk zijn dus niet gelijk verdeeld. De aanname was lang dat dit ruwweg wel zo was, met een kleine standaardafwijking van het gemiddelde aantal links. Maar de links volgen een verdeling rond een “machtswet” waardoor dynamische hubs onstaan, waarin “de rijken rijker worden”. Het is dus geen normaalverdelingscurve maar een Pareto / Loretz-curve: 80% van het ene “verwijst naar” of “is van” 20% van het andere (80% van de links verwijzen naar 20% van de sites: de hubs – zo ook met wetenschappelijke citaties en populaire boeken).

Netwerken zijn dynamisch (komen en gaan van nodes, wijzigingen in relaties), waarin hubs een zelfversterkende aantrekking hebben: nodes linken graag met rijk-gelinkte nodes (hubs). Een tegenkracht hierbij is fitness: als hubs hun aantrekkelijkheid verliezen, verliezen ze weer links. Brood & Vrienten (als je wint heb je vrienden) en Eric Clapton (nobody knows you when you’re down) hebben dit geweten.

De verschijnselen hubs en multi-connectedness verklaren waarom de degrees of separation laag liggen. Maar door het fenomeen hubs ontstaan ook relatief geïsoleerde deelnetwerken: doordat ze ook elkaar aantrekken. En doordat links niet steeds symmetrisch zijn: vaak kan je wel van A naar B maar niet omgekeerd (een site verwijst naar een andere site, maar omgekeerd niet). Dit verklaart het eigen wereldje van “old boys networks” en celebreties – ze kennen jou niet, praten niet terug, en hebben geen oog voor de rest – wat gek genoeg weer zelfversterkend werkt, omdat hun collectieve aantrekkelijkheid versterkt.

Netwerken zijn robuust tav willekeurige inbreuken (wegnemen van willekeurige links en van nodes), maar gevoelig voor specifieke (bv goed gekozen, goed gecoördineerde) inbreuken op hubs / kritieke nodes. Dit wijst omgekeerd ook op de kracht van goed gekozen nodes. Zo kunnen organisaties hun voordeel met netwerktheorie doen door hun nodes rond logistiek, marketing en verkoop zorgvuldig te kiezen. Je kan je marketingeuro beter gericht uitgeven aan een node die de boodschap met overtuiging aan de massa doorgeeft, dan die euro compleet versplinterd op diezelfde massa af te vuren.

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This