Geluk en succes: de sleutelgedachte!

Mindset – Carol Dweck, 2006

Mensen hebben een “fixed” of een “growth” mindset. Bij fixed (vaak vroeg ontstaan) is de aanname dat dingen als persoonlijkheid en intelligentie min of meer vaststaan. Bij growth is de aaname dat je alles geleidelijk kan veranderen. Het verschil is vaak bepalend voor levensloop, en kan de sleutel zijn voor verwerven van ervaringen, succes en geluk.

Mensen met een fixed mindset beschadigen door fouten en tegenslagen; ze focussen op afwijzing en falen, en blijven daar in hangen. Zo groeit schuwheid of minderwaardigheidsgevoel. De growth mindset kijkt er doorheen (ziet dat er meer is), blikt vooruit en probeert er lessen uit te halen.

De fixed mindset verliest interesse in iets als hij er niet direct goed in is / het snapt / er profijt uit haalt. Maar geeft bv “niet snappen” niet graag toe. De growth mindset ziet hier juist uitdaging in (“hey, dit snap ik niet!”) en zoekt naar begrip en waarde. Ze kunnen hun tijd nemen en het traject op zichzelf waarderen door plezier aan hun groei te beleven.

Mensen / kinderen die een paar successen hebben gehad, hebben hogere kans op een fixed mindset, omdat ze die status willen beschermen en ook liever niet willen dat die nog wordt uitgedaagd. En meer in het algemeen neigt iedere vorm van labelen naar fixed denken, zowel van degene die labelt (“dat is nou eenmaal jouw rol”) als bij degene die gelabeled wordt (door het te accepteren en zich zo te laten bedwingen).

De fixed mindset wil een directe en overtuigende klik t.a.v. een liefdespartner, en is snel en zelfgericht met het oordeel of de ander nog “past”. Als het minder is ligt dat aan de ander. De growth mindset snapt dat het niet altijd feest is, dat harmonie en het leuk hebben moeite kunnen kosten, en dat dit aan onderlinge dynamiek i.p.v. aan de ander ligt. “Growth” gaat voor diepere affectie, en voor doorlopend uit te vinden mogelijkheden met elkaar.

In business leidt de fixed mindset tot rigide focus op performancemetrieken; de growth mindset heeft veel oog voor alles wat erachter zit. Dit laatste leidt volgens veel onderzoeken op langere termijn tot betere bedrijven.

Het is helder dat growth te verkiezen is boven fixed. Mensen zijn niet binair fixed óf growth; ze zijn beide deels, in verschillende situaties. En vrijwel iedereen zal zich in het bovenstaande wel ergens betrappen op fixed denken. Maar het goede nieuws is dus dat je t.a.v. alles kan leren te switchen naar growth.

Als manager helpt het om dit te snappen als je op weerstand stuit (ook bij jezelf), en om zo de ander of jezelf te verruimen naar samenwerking, succes en geluk. Al moet je dus oppassen dat je met al dat succes niet “fixed” wordt…

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This