MBA-goeroe Mintzberg: MBA’s deugen niet!

Managers not MBA’s – Henry Mintzberg, 2004

De wereld is in een eeuw sterk veranderd; traditionele MBA-opleidingen amper.
DEZE OPLEIDINGEN LEREN:

De verkeerde mensen
Velen willen alleen een MBA om snel carrière te maken. Deze mensen zonder inhoudelijke interessen worden toegelaten op basis van hoge scores op tests die in de realiteit niet relevant zijn. Er ontstaat een zelfopgeklopte elitesfeer waardoor uiteindelijk arrogante, incapabele, overschatte, inhalige ego’s worden afgeleverd (hey, Mintzberg aan het woord, niet ik!) die niet begrijpen dat management volledig om het tegenovergestelde draait. Management draait erom anderen goed te helpen presteren. Dat gaat niet met mensen die primair op zichzelf zijn gericht.

De verkeerde dingen
Als management een wetenschap zou zijn bouwde men aan kennis. Dit gebeurt niet. Als het een ambacht/vak zou zijn leerde men skills. Dat gebeurt niet. MBA’ers krijgen primitieve en op analyse gerichte tools, om gefragmenteerd zaken te bekijken die integraal in een realiteitscontext staan. Men leert modellen als “waarheden”, zonder dat men snapt dat die theoretische tools alleen de status van de professoren en de zweem van “harde kennis” dienen. Men leert analyse en presentatie, maar geen management. Dat vraagt om ervaring, niet om boeken in schoolbanken. En dit leidt via de drang om alles tot een analytische kwestie te reduceren tot “geschoolde onbekwaamheid” om de realiteit als zodanig te zien.

Op de verkeerde manier
Men richt zich op analyse van case studies en op uitdenken van eigen opdrachten. Men blijft in ieder geval ver weg van de echte wereld. En men leert in ieder geval niet dat je management niet geïsoleerd in een “droogzwem-eliteclubje” kan leren. In de praktijk blijven…

Om de verkeerde redenen
MBA-scholen zijn gecorrumpeerd geraakt om allerlei redenen: accreditaties, hoge scores op MBA-rankings, hooghouden van status van professoren, subsidies per afgestudeerde, funding van alumni die baat hebben bij de schijn van de elitereputatie.

Omdat de wereld wel management nodig heeft moeten managers en het onderwijs erover verbeteren.

Mogelijkheden tot verbetering: geef managementonderwijs aan mensen met meer integere motieven en/of die al in een managementpositie zitten, bied theorie die conventionele wijsheid uitdaagt ipv opdringt, stimuleer het individuele denken en wees niet dogmatisch ten aanzien van het zogenaamde “juiste” en gevestigde theorie, gebruik echte ervaring, dring aan op reflectie, laat mensen echt delen en samenwerken.

Geen halfslachtig oordeel dus. Maar gelukkig dat Mintzberg het er wel over eens is dat bedrijfsinzichten nuttig en zelfs nodig zijn. En gelukkig dat SpeedMBA zich aan zijn kernkritiek kan onttrekken. After all, bedrijfsinzicht is door iedereen te begrijpen, en ligt binnen ieders bereik!

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This