Belbin: voor effectieve teams

Groepen die voor een gezamenlijke klus komen te staan en daarin niet op elkaar zijn ingespeeld hebben een grillige dynamiek. Er komen belangen van individuele manifestatie en voorkeuren bij kijken: een oplossingsidee naar voren willen brengen, eerst uitvoerig willen praten, van alles willen uitproberen zonder veel oog te hebben voor andermans suggesties, et cetera. Dat kan uiteraard botsen, en dat kan de productiviteit aantasten. Dit wordt beter beheersbaar naarmate je teams beter samenstelt, en je de leden gaandeweg meer begrip voor elkaar kunt laten hebben. Dat is het domein van team management. Er zijn vele modellen om over groepen na te denken. Een populaire is van Belbin.

Belbin stelt: mensen hebben verschillende gedragsneigingen (andere modellen hebben andere uitgangspunten). Die kun je indelen in drie hoofdgroepen: mensen hebben een dominante neiging naar / voorkeur voor denken, doen of interacteren. Het ligt voor de hand dat je geen team wilt dat uit slechts één soort bestaat. Plat gezegd: met alleen denkers gebeurt er niks, met alleen doeners verlies je de essentie / scherpte en met alleen praters wordt het een gezelligheidsclub. Je wilt dus een mix. Om hier nog nader onderscheid in te maken zijn er per groep drie subtypen:

De denker

 • de uitvinder: degene met de goede ideeën
 • de uitwerkingsspecialist: degene die de specialistische kennis ervoor heeft
 • de voortgangbeoordelaar: degene die het verloop monitort

De doener

 • de resulatenaanjager: degene die aanslingert tot actie, oplossing en voortgang
 • de aanpakker: degene die de actie graag met beide handen aanpakt
 • de vervolmaker: degene die het werk graag straktrekt en perfectioneert

De interacteerder

 • de coördinator – degene die het werk kan verdelen en waar mensen naartoe komen
 • de netwerker/regelaar: degene die graag netwerkt om dingen te regelen
 • de samenwerker: degene die de sociale factor in samenwerking aanslingert

Bij deze indeling herkennen veel mensen zich in verschillende subrollen, wat een logisch gevolg is van het feit dat niemand louter gericht is op denken, doen of interacteren. Maar er bestaan vaak wel voorkeuren voor de ene of de andere rol.

Bij teamsamenstelling gaat het erom dat je:

 • bekijkt wat het project nodig heeft: soms mogen in een bepaalde fase denkers dominanter zijn dan doeners, of juist andersom, of zijn de interacteerders speciaal wenselijk;
 • bekijkt wat de prototypische signatuur van (kandidaat-)betrokkenen is;
 • een passende mix maakt gelet op de aard van het werk en de mensen.

En die samenstellingsskill is op zichzelf weer een mooie mix van denken, doen en interacteren.

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This