Business score card: je management dashboard

Je hebt vast gehoord van de term performance dashboard. Een veelgebruikte vorm is de Business Balanced Score Card (BBSC) van Kaplan en Norton. Hier de uitleg van wat dit nou is.

Als manager wil je een aantal gebieden in de gaten houden die van belang zijn. Binnen die gebieden wil je bepaalde dingen bereiken, en daartoe moet je uiteraard initiatieven nemen en investeringen doen. Er bestaan allerlei managementmodellen die influisteren welke gebieden belangrijk zijn, en hoe je de invulling van die gebieden kan benaderen. Eerder kwam EFQM aan bod; hier de BBSC:

business score cardDe BBSC draait om twee assen en vijf focusgebieden, waarvan het middelste in de praktijk meestal niet wordt meegenomen in de dashboards die van dit model worden gemaakt. Op de hoofdlijn kun je zeggen: het is relevant om naar binnen en naar buiten te kijken (organisatie/omgeving-as), en het is relevant om naar de korte en lange termijn te kijken (tijd-as). Dit geeft meteen vier van de vijf aandachtsgebieden: bij binnen hoort processen, bij buiten hoort klanten, bij korte termijn hoort financiën, bij lange termijn hoort organisatiepotentieel. Op het snijvlak van deze twee assen moeten visie en strategie als vijfde aandachtsgebied de andere vier aandrijven (waar niet de nadruk op ligt in het model).

De score card heeft onder meer als voordelen dat het verrassend eenvoudig is en toch op die hoofdlijnen compleet voelt. Er zit nog een subtiele causale relatie tussen de vier gebieden (potentieel → processen → klantresultaten → financiën). Je kunt van dit model een volledig management (info-)systeem maken. Je gaat daarbij als volgt te werk:

  • Per gebied som je een lijst met doelen op (meerdere per gebied). Bv “meer herhalingsaankopen”.
  • Per afzonderlijke doelstelling bepaal je wat een geschikte maatstaf is. Bv “gemiddeld aantal orders per klant”.
  • Per maatstaf bepaal je het gewenste normniveau (de target). Bv ” van 1,1 naar 1,4″.
  • Per target bepaal je concrete initiatieven om dit te bereiken. Bv “lancering van een loyalty kortingssysteem”.
  • Per initiatief bepaal je welke middelen en mensen je eraan koppelt. Bv “Henk, met € 3.000 voor opzet en launch”.

Op deze manier heb je, als het ware in de vorm van een dashboard, een handzaam overzicht van waar je op wilt sturen, wat je daartoe in gang zet met welke middelen, en wat tussentijdse resultaten zijn als je dit periodiek meet. Dan weet je per periode waar je dingen moet bijstellen. Deze methode is, al dan niet aangepast, in zo goed als ieder groot bedrijf in gebruik. Kan het ook jouw focus helpen aanscherpen in bijvoorbeeld kwartaalplannen met stapsgewijze doelen? Try it!

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This