EPISTEL: jij en het land

Dat concurrenten en klanten invloed op je kunnen hebben is wel duidelijk. Dat kan je min of meer zien als het gebeurt. Maar dat een land invloed op je kan hebben is minder grijpbaar. Je voelt intuïtief wel dat er invloeden kunnen zijn, maar hoe leg je hier de vinger op, en wat doe je ermee? De truc is om zoiets veelomvattends als een land aspectmatig behapbaar te maken. Het acroniem EPISTEL kan helpen.  Het staat voor: Environmental, Political, Informatic, Social, Technological, Economic, Legal. Het is een set concretere invalshoeken waarmee je ontwikkelingen en hun impact kan bekijken. Om tot bruikbare inzichten te komen moet je de volgende stappen doorlopen:

1. Selecteer de aspecten die voor jou relevant lijken. Onderdeel van deze stap is dat je er een duidelijke interpretatie aan geeft, omdat die niet zit ingebakken in de losse termen. Zo kun je ‘environmental’ interpreteren als het milieubewustzijn in het land, maar ook als de infrastructurele of de klimatologische situatie. Kies steeds interpretaties die relevant lijken. Vooral ‘social’ is erg breed: je kunt kijken naar culturele aspecten, naar demografische ontwikkelingen, naar moderne werkpraktijken, en nog veel meer. Overigens is EPISTEL niet noodzakelijk compleet: plaats er gerust domeinen bij.

2. Ga per gebied na wat ‘de stand’ ervan is, wat er op dit gebied gaande is. Wat je ziet moet op z’n minst gevoelsmatig mogelijk relevant zijn. Dus als je naar het politieke domein kijkt, ga dan geen volstrekt willekeurige feiten opsommen. Je onderzoekt wat er gaande is dat op jouw gebied van toepassing kan zijn. Een andere meer high-level manier om hierover na te denken is: wat is er de afgelopen 5 jaar in grote lijnen veranderd op dit domein?

3. Beredeneer wáár de ontwikkeling impact heeft. Het gaat dan om de mogelijke impact op je organisatie (producten, activiteiten en middelen) en op de sector waarin je opereert (keten, concurrenten en klanten). Bedenk bijvoorbeeld bij een sociale ontwikkeling welke invloed deze kan hebben op je klanten, bij een politieke ontwikkeling hoe deze invloed heeft op je activiteiten, of bij een technologische ontwikkeling hoe deze een nieuwe mogelijkheid kan bieden voor je producten. Als je dit strak wilt doorredeneren kun je een matrix maken met de zeven epistel-domeinen in de rijen, en de zes organisatie- en sectordomeinen in de kolommen.

4. Bedenk in een extra kolom welke reactieopties je hebt ten aanzien van alle impactpunten op alle ontwikkelingen.

Zo’n verkenning kan even abstract en onwennig lijken, maar de ideeën die je opdoet worden al verrassend snel concreet en breed, zeker als je de analyse met een paar anderen doet. En zo kan EPISTEL je connectie met het land helpen bekijken en verbeteren.

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This