Hofstede’s cultuurdimensies: zes pointers die verschillen verklaren

Geert Hofstede is een internationaal cultuurkenner en cultuuronderzoekspionier. Hij is vooral bekend om zijn cultuurtypering aan de hand van cultuurdimensies. Hij stelt: naast de menselijke aard (algemeen) en persoonlijkheid (individueel) is cultuur (groep) een vitale determinant van gedrag. Cultuur is “sociale programmering binnen een groep”. Op grotere groepsniveaus krijgt dit de vorm van abstractere waarden / normen, op kleinere niveaus de vorm van concretere praktijken / gebruiken.

Cultuur valt te categoriseren naar zes dimensies:

  1. Machtsafstand: mate van acceptatie van gezag / autoriteit. Mogelijk is dit geworteld in de familiecultuur (met aan de ene kant van het spectrum: alles draait om familie; kinderen moeten gehoorzamen, en aan de andere kant van het spectrum: streven naar individuele vrijheid en succes zijn belangrijk; kinderen behandel je als gelijken). Dit klinkt door in gebruikelijke managementstijlen (consultatief, vaderlijk, autocratisch). Denk hier aan Nederland versus Frankrijk.
  2. Individualisme versus collectivisme: denkt men primair vanuit individueel belang of vanuit groepsbelang (denken in ik of wij). Denk aan de Verenigde Staten versus Japan.
  3. Masculien versus feminien: is men primair van prestaties, ambitie, en vechtlust, of heeft men voorkeur voor gelijkheid, bescheidenheid, coöperatie. Denk aan Italië versus Nederland.
  4. Onzekerheidsvermijding: over de mate van acceptatie van onzekerheid. Karakteristieken als expressief en rusteloos correleren met lage acceptatie en een voorkeur voor duidelijkheid en behoud van het bestaande. Rustig, beheerst, niet per sé duidelijkheid nodig hebben en open staan voor het nieuwe correleert met hoge acceptatie. Denk hier aan Griekenland (dat met een cynische speling juist in grote onzekerheid is gegooid) versus Singapore.
  5. Lange versus korte-termijn oriëntatie: de neiging snel resultaten te willen en snel nieuwe dingen te proberen als iets niet lukt, versus opschorten van wensen rond direct resultaat en volharden in pogingen. Denk aan Nigeria versus China.
  6. Vreugdebeleving versus zelfbedwang: over of men los is t.a.v. viering van het leven, of men zich juist strak in bedwang houdt en zich geen frivoliteiten permitteert. Bv Australië versus Rusland.

De theorie is in zekere zin nog in ontwikkeling. De eerste vier dimensies werd al vroeg in de jaren ’70 uitgekristalliseerd. De vijfde kwam er pas 20 jaar later bij, en de zesde pas weer 20 jaar later. Die is dus nog erg nieuw.

Doordat mensen slechts vanuit zichzelf kunnen redeneren en dat hebben genormaliseerd zien ze zichzelf als de standaard en de ander als “vreemd afwijkend”. Dat dit in internationale business tot grote verschillen kan leiden is helder – vandaar dat cultuur een belangrijk onderdeel is in cursussen International Management.

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This