MBTI: je persoonlijkheid in 4 vragen

MBTI staat voor Myers-Briggs Type Indicator, een persoonlijkheidstypologie die is opgesteld door Myers en Briggs (voortbordurend op de psycholoog Jung). De typologie is gebaseerd op vier dimensies aan de hand waarvan een persoon kan worden gekarakteriseerd:

  1. Ben je extrovert of introvert? Haal je je energie uit interactie met anderen en de wereld, of uit jezelf, meer in overdenking en eigen activiteit? [je bent E of I]
  2. Op welke vorm van informatie bouw je het liefst: informatie uit observatie, meting en ervaring, of informatie via uitleg, argumentatie en abstracter begrip? [je bent S of N]
  3. Hoe maak je beslissingen: door te letten op ratio, logica en besliscriteria, of meer door te kijken naar de context, belangen, en wat voelt kloppen? [je bent T of F]
  4. Hoe beoordeel je situaties: ga je voor een beeld van “hoe het moet”, en ben je oordelend tegen die achtergrond, of ben je meer van de “open uitkomsten”, flexibeler en go with the flow? [je bent J of P]

Op elke vraag zijn twee stereotypische uitkomsten (hoewel erkend wordt dat het steeds een continuüm is). Geen van de uitkomsten is slecht; het geeft steeds slechts verschillende voorkeuren aan. Met deze vier “binaire variabelen” (er zijn 2 x 2 x 2 x 2 opties) onstaat zicht op 16 persoonlijkheidstypes. Dit geeft het volgende overzicht:

MBTI

De letters komen uit de Engelse benamingen. Achter de combinatie van de vier letters schuilt een uitgebreide persoonlijkheidsbeschrijving (de typeringen van welke baan/rol je kan hebben in dit schema zijn slechts ruwe opties). Je achterhaalt wat jij in MBTI “bent” via een test.

De MBTI-typologie kun je in bijvoorbeeld team management op minstens twee manieren gebruiken:

  • Bij het oplossen van conflicten en meer in het algemeen bij het harmoniseren van persoonsdynamiek in teams. Veel mensen zijn verrast door de treffendheid van de typering (vooral als ze de uitgebreide theorie en persoonlijkheidsbeschrijvingen meekrijgen). Dit helpt om persoonlijke verschillen tussen mensen te duiden en verklaren, wat vaak een groot deel van de oplossing van spanningen is.
  • Als je het model echt in de diepte kent kan het helpen nadenken over de teamsamenstelling. Je beschouwt dan wat een project nodig heeft aan soorten “human engagement”, en kan vervolgens op zoek naar mensen met het (min of meer) gewenste persoonsprofiel.

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This