Versterk je positie in de sector, via Porter’s vijf (of drie) krachten

Als je je positie in je sector wilt verbeteren moet je iets ten aanzien van die omgeving doen. Maar zonder richtingaanwijzing is “de omgeving” een veelkoppig beest. Bedrijfskundegoeroe Michael Porter kwam 35 jaar geleden met het “vijf krachten model” (nog steeds standaard MBA-materiaal), aan de hand waarvan je je analyse- en ingrijpinspanningen kan richten. Hij stelt: jij staat samen met je concurrenten centraal, waaromheen vier andere krachten op je inwerken: leveranciers, klanten, potentiële toetreders en substitutieve spelers.

Voor huis-tuin-en-keuken-gebruik vind ik dit model nog te ingewikkeld / kan het nog simpeler. Je kan de krachten “potentiële toetreders” en “substitutieve spelers” zien als varianten van concurrenten. Wat je daarmee overhoudt is drie krachten: leveranciers, concurrenten, afnemers. Nu moet je “leveranciers” iets breder zien; het gaat om de hele supply chain voor zover jij daar mee te maken hebt (dus bv ook partners of resellers). Je krijgt dan de gemakkelijke geheugensteun: sector = CCC (Chain, Competition, Clients).

Ten aanzien van deze drie krachten kan je verschillende sleutelvragen nagaan.

Chain

  1. Zijn mijn condities en relaties in de gegeven keten met de juiste spelers geoptimaliseerd?
  2. Is mijn speelveld in de keten geoptimaliseerd, of is het beter bepaalde activiteiten óók of juist niet meer te gaan doen en de keten te veranderen?

Competition

  1. Hoe onderscheid ik mij van anderen / waar kan ik me sterker in positioneren?
  2. Wat doen mijn concurrenten goed waar ik wat van kan leren?

Clients

  1. Wil willen zij van ons?
  2. Wat willen wij van hun (en hoe zorgen we dat we dat krijgen)?
  3. Hoe optimaliseren we de verbinding met hen?

Er is uiteraard veel verfijning in vraagstelling en richtingaanwijzing beschikbaar, maar op hoofdlijnen heb je hiermee aardig volledige grip op je sector. Go get ‘m!

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This