De 3 simpele principes achter Scientific Management

Taylorisme en fordisme betekenen ruwweg hetzelfde onder de verzamelterm scientific management, een set gedachten over optimale organisatie-inrichting, die de grondleggers ruim een eeuw geleden op grote schaal toepasten in de massa-industrialisatie. Godfather Frederick Taylor schreef er de (losjes geherformuleerde) eenvoudige grondbeginselen voor:

  • Splits werk op tot de meest elementaire taken, vind voor het geheel de beste wijze om het werk uit te voeren.
  • Mensen moeten enerzijds getrained en ontwikkeld, anderzijds gemonitord en beoordeeld worden om het werk op de juiste wijze uit te voeren.
  • Operationeel werk en het management daarvan zijn gescheiden taken.

De principes konden van de organisatie een “goed geoliede machine” maken (het werd ook groot gemaakt door engineers). De korte en simpele set heeft extreem sterke impact gehad; veel organisaties van onze tijd (een eeuw na dato) zijn nog sterk op deze principes gebaseerd. Het waarschijnlijk belangrijkste positieve gevolg van scientific management was een enorme uitbreiding van wat wij mensen (met onze van nature individueel beperkte handelingsreikwijdte) gezamenlijk op grote schaal konden produceren, wat daarmee ook de kwaliteit van ons dagelijks leven verbeterde (met producten die zonder die “machine-organisaties” niet zouden bestaan). De waarschijnlijk belangrijkste negatieve gevolgen waren uitholling van arbeid, plus een onvoorzien gevolg gegeven een dynamischer wordende wereld: dat de organisatie zichzelf tegen gaat werken. Scientific management kan strak worden doorgevoerd als het routinegehalte van het product dit mogelijk maakt (er gaat altijd hetzelfde in en er komt altijd hetzelfde uit), samen met een zeer gefixeerde notie van effectiviteit van de organisatie – getuige autobouwer Ford’s legendarische uitspraak “you can have any color as you like, as long as it’s black”. Als processen in een gaandeweg geavanceerdere maatschappij minder routineus zijn (bv behandelen van klachten of problemen) en klanten veeleisender worden t.a.v. de output van de organisatie begint de geoliede machine vaak te haperen en blijkt deze steeds meer een gefragmenteerde machine, die zichzelf in effectiviteit in de weg zit. Iedereen heeft ongetwijfeld legio voorbeelden van ergerlijke kastje-naar-de-muur situaties, of dat men een door de organisatie veroorzaakt probleem jouw probleem maakt en laat. Inmiddels is er allerlei theorie om die lacunes aan te pakken, maar doordat organisatieontwerp in de praktijk niet primair op de aandachtsradar van managers staat wordt dit niet snel opgepikt. En zo blijven we elkaar, good or bad, lekker bezighouden.

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This