Toekomstberekening: je business case

Je hebt plannen in de sfeer van business. Je wilt een nieuw bedrijfje beginnen, een nieuw product ontwikkelen, ergens een tweede vestiging openen, etc. Er moet geïnvesteerd worden. De vraag die zich nu zou moeten opdringen is: is het financieel wel een goed idee? Dit is de vraag naar de business case achter je plan. De business case verkent dus de financiën; het vertaalt je plan in getallen. En wel in de simpele basisvorm:

(projectie van) inkomsten
(projectie van) kosten        
(projectie van) resultaat

Een business case is een rekeninstrument ter verkenning van de haalbaarheid van je plan. Door het invullen van aannames over omzet en kosten worden je plan en de risico’s nu echt concreet. Dit vergroot je grip. Het helpt het uitdenken en onderzoeken van:

 • Aannames over de groei van business (waarmee, waar, hoe snel)
 • Vereisten voor realisatie, doorontwikkeling en exploitatie
 • Scenario’s rond andere prijzen, marktgroei, kosten, et cetera
 • Gevoeligheden en afhankelijkheden van variabelen en aannames
 • Rock bottom case: wat moet je minimaal halen om überhaupt quitte te spelen

Een case heeft vaste hoofdingrediënten, ongeacht de complexiteit van de business – je hebt alleen meer of minder tussenberekeningen nodig.

Als eerste zijn er inkomsten (omzet, revenuen), die bepaald worden door:

 • Afzet, die te berekenen is via marktomvang en/of vraag (op basis van bv benchmarks of targets)
 • Pricing-systeem of revenuenmodel (wie betaalt hoeveel voor wat?)
 • Groei (een nieuw business initiatief moet altijd groeien)

Vervolgens heb je te maken met de kosten, onder te verdelen in:

 • Capex (capital expenditure; wat moet je ontwikkelen en dus uitgeven om überhaupt de markt op te kunnen?)
 • Opex (operating expenditure; wat ben je jaarlijks kwijt aan exploitatie? Met name deze kosten moet je koppelen aan je eigen groeiaannames)

Ten slotte kijk je naar de resultaten:

 • Jaarlijks: vanaf welk jaar worden inkomsten groter dan kosten (geen verliezen meer in de boekjaren)
 • Cumulatief: vanaf welk jaar zijn de opgetelde resultaten groter dan nul (dus alle aanloopverliezen gecompenseerd; pas dan begin je winst te maken)

Je vraagt je misschien af: maar je kan dit alles toch niet weten? Klopt, en dat is precies de waarde van een business case! Het dwingt je verschillende aannames te doen aan de hand waarvan je kan zien wat het resultaat zal zijn als dat het geval wordt. Je kan dus alles uit een business case laten komen wat je wilt. Maar dan belazer je jezelf. Het gaat erom dat je zelf de haalbaarheid ziet van de aannames die tot een financieel gezonde case leiden. Of dat je de onhaalbaarheid erdoor inziet en besluit niet te beginnen – ook dan is de case van wezenlijke waarde geweest! Maar hopelijk komt er iets moois uit en kan je je buigen op de volgende uitdaging van waar het geld vandaan moet komen.

Tot slot: een business case is moeilijk standaardiseerbaar. Maar om je een beeld te geven van hoe een erg eenvoudige case er uit kan zien (en je kan ‘m ook echt gebruiken) heb ik een template voor wie dat wil. Reken maar!

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This