Organisatiedrama’s: alle 13 fout!

Er kan nogal wat mis gaan in organisaties. Dat is dan ook eerder regel dan uitzondering. Sterker nog: het is dermate gewoon dat er een hele kaart aan “klassieke organisatiedrama’s” op te tekenen is, waarvan de meeste pijnlijk herkenbaar zijn — indien niet in je eigen organisatie, dan toch zeker bij andere. Voor de symboliek zijn het er 13 (en ja: “alle 13 fout”). Ze zijn conform de vier woorden waar iedere organisatie over gaat als volgt in te delen.

DOELEN WERK MIDDELEN MENSEN
1. Strijd om het bestaan
(weinig markt/orders)
2. Gedomineerd worden
(gemarginaliseerd
worden)
3. Verstening
(onveranderbaar worden)
4. Fragmentatie
(samenwerkingsissues)
5. Onvermogen
(niet mogen/kunnen)
6. Politiek
(belangenstrijd)
7. Misfocus
(onnodig werk doen,
of verkeerde sturing)
8. Verspilling
(inefficiëntie)
9. Scheve verdeling
(betwiste toewijzing
van middelen)
10. Stress
(te weinig resources,
inadequate middelen)
11. Ontevredenheid
(lage moraal,
demotivatie)
12. Ongeschiktheid
(niet de juiste
persoon/partij)
13. Frictie (spanning
tussen stakeholders)

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de koppeling met de kernwoorden doelen, werk, middelen en mensen krijg je een shortcut naar wat je hebt aan te pakken. Daarbij kan je één stap verder gaan door naar de acht bedrijfsdomeinen te kijken die uit de vier woorden voorvloeien. En het “drama” daarvandaan aanpakken. Voorbeeld: je constateert contraproductieve bedrijfspolitiek. Dit vloeit voort uit de aanpak van werk (vrijwel niet uit wat je misschien zou denken “mensen” of “doelen”). De organisatie en/of het management van het werk steken dan zo in elkaar dat mensen lokale belangen té afgeschermd en eenzijdig gaan verdedigen (bv om zelf niet te falen en/of een bonus te halen). Dan weet je dat je de verbinding met werk/mensen waarmee conflict bestaat moet versterken, en/of dat je de prestaties anders moet beoordelen of belonen.

Het vergt enige training om alle problematiek snel thuis te kunnen brengen (alsook kennis over wat er onder ieder van die acht domeinen “hangt” — die je bv in SpeedMBA kan opdoen), maar dan heb je ook een raamwerk dat je op iedere organisatie en problematiek kan toepassen. Probeer het eens!

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This