Visie missie strategie: waarom wat hoe (nut?)

Visie, missie en strategie. Wat betekent dat nou? En heb je het nodig? Er is veel verwarring over, maar als je naar de letterlijke betekenis van de woorden kijkt zie je dat het gaat om het waarom, wat en hoe van je business.

  • Visie betekent letterlijk: zien, verbeelden (afkomstig uit de filosofie). Het gaat om ‘een groter plaatje’ zien rond een deel van de wereld. Dat kan feitelijk zien zijn, maar ook een beeld van hoe je het zou willen zien. Dit vormt het deel van de wereld waar jij als bedrijf op in wilt haken – het grote WAAROM.
  • Missie betekent letterlijk: taakstelling, zending, opdracht (afkomstig uit de religie). Het gaat om het taakdomein dat je voor jezelf opstelt binnen je visie – het grote WAT.
  • Strategie betekent letterlijk: de kunst van uitvoering (afkomstig uit de krijgsmacht). Hier gaat het om de manier waarop je je missie concreet wilt realiseren – het grote HOE.

Voorbeeld
Op grond van de geschiedenis kan je de visie hebben dat er altijd oorlog zal zijn (waar je ‘iets’ mee wilt). Maar je kunt ook het visionaire wensbeeld hebben van een wereld zonder oorlog. Twee tegenovergestelde visies op hetzelfde, die je beide op een bepaalde manier in beweging zetten (ze vormen het grote ‘waarom’). Welke bijdrage jij binnen je visie levert (je missie) kan weer totaal verschillen. Bij de visie ‘er zal altijd oorlog zijn’ kan je missie zijn je te richten op het helpen van de strijders, of van de slachtoffers. Bij de visie ‘een wereld zonder oorlog’ kan je je richten op het oplossen van de bestaande strijd, of op het voorkomen van strijdlust bij jongeren. Deze missies geven weer een compleet ander spectrum van mogelijke strategieën: concrete producten of activiteiten, die je op een concrete, bekostigbare en gewaardeerde manier in een markt weet te brengen.

Wat heb je er aan, heb je het nodig?
Je hebt de termen niet per se nodig. Ze vormen oplopende ‘bewustzijnsstadia’ van waar jij goed voor bent. Als je doet wat je doet zonder daar verder bij na te denken heb je ‘gewoon business’. Ben je bewust bezig met het sleutelen aan je succes (bv door je product beter te maken of je concurrentieprofiel aan te scherpen) ben je bezig met strategie. Als je dat doet in het kader van een betekenisvol domein dat jij wilt ‘claimen’ werk je aan je missie. En doe je dat met het oog op een bepaalde ‘stand van de wereld’ die jij wilt ondersteunen werk je aan je visie. Hierbij kunnen de termen je helpen om jezelf richting en profiel (en daarmee herkenbaarheid en waardering) te geven. Soms zegt een missie genoeg. Google’s missie is ‘alle informatie van de wereld toegankelijk en bruikbaar maken’. Een kolossale missie, maar heel betekenisvol: voor Google zelf om (nieuwe) activiteiten in te ontplooien, en voor de wereld om in Google een autoriteit te herkennen die dit inderdaad doet. De term strategie is ook niet per se nodig (als je ‘gewoon business’ hebt die loopt is dat prima). Wel bestaan er twee vormen van druk die de noodzaak om hier actiever mee bezig te zijn groter maken; lees die hier.

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This