Management fashion: don’t believe the hype?

Business-denkers ontwikkelen doorlopend gedachten waarmee we onze organisaties kunnen verbeteren. Daar komt vaak nieuwe terminologie bij kijken. Iets teveel van het goede daarvan leidt tot buzzwords, de bullshitbingo en business lingo. Wat hebben stromingen als Total Quality Management, Business Process Redesign, de Lerende Organisatie, Kennismanagement, alsook specifieke praktijken als ISO, de Business Balanced Scorecard en het actuele Scrum met elkaar gemeen? Dat is dat iedereen er van gehoord heeft, en dat ze allemaal ooit een tijd rondzongen als “The Next Big Thing” waar je als organisatie mee bezig moest willen zijn.

De genoemde termen hebben uiteenlopende hoeveelheden meer en minder nuttige ideeën om het lijf, maar wat er aan opvalt is dat ze zich aandienen als cruciaal, en na een tijdje wegebben als een fad of hype die z’n belofte niet helemaal heeft waargemaakt. Zo heb je als bedrijf bijvoorbeeld waarschijnlijk geen probleem als je 15 jaar geleden niet op de golf van kennismanagement bent gesprongen.

Wat maakt het bestaan van hypes nu uit? Nou, ze bepalen deels waar managers het over hebben, dus ook waar ze in willen investeren, en met welke projecten zij het bedrijf en het leven van bijvoorbeeld werknemers beïnvloeden. Als de ingrepen dan tegenvallen betekent dat in het beste geval een weggegooide investering, en in slechtere gevallen een aantasting van de kwaliteit of zelfs beschikbaarheid van banen. Bovendien vormen hypes onderdeel van ons hele spectrum van bedrijfsbegrip, waar we de elementen van op hun merites willen kunnen beoordelen. Sommige beloften hebben echt wat te brengen, andere minder.

Om hypes en hun impact beter te begrijpen is hier weer een nieuwe stroming voor ontstaan: Management Fashion. De simpelste uitleg voor het doorlopende bestaan van management fashion (fads, hypes) is dat dit op zichzelf hele goede business is! Het is het dagelijkse werk van de geijkte management-trendsetters: consultancyfirma’s, management goeroes, andere auteurs en journalistieke media op het gebied van business, en business-opleidingen. Deze partijen moeten drie dingen tegelijk goed doen: 1) een grote kans in een onderwerp zien, 2) in zeer overtuigende taal en teksten uitleggen waarom dit zo belangrijk is, 3) aanhang in het bedrijfsleven mobiliseren. Samen leidt dit tot bovengemiddelde aandacht, waar men op uit is – je bent dan “in”.

Maar het onderwerp in kwestie is geen eeuwig leven beschoren. Het slaagt als trend in een niet-rationele sfeer van enthousiast onthaal, maar het wordt gaandeweg op steeds rationelere gronden afgeserveerd als teleurstellend of toch niet zo relevant. En er is sterke concurrentie onder de trendsetters, waardoor de golven van komen en gaan van hypes versterkt worden. Degenen die over een “nieuw ding” schrijven worden gezien als visionair, relevant en actueel, wat een schaduw werpt op degenen die het vorige mantra nog prediken. Dat maakt die laatsten ouderwets in de ogen van het publiek. En omdat dit schadelijk is voor hun business van business-inzicht, moeten ze wel mee. Al is er sinds het bestaan van Management Fashion als theoretische stroming ook een alternatief: beter dan anderen kunnen uitleggen waarom hypes werken zoals ze doen, en wat je er wel of niet mee kan.

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This