Je marketing inrichten: de onderdelen

In marketingtheorie zie je vaak een onderscheid tussen:

 • Strategische marketing: dit zijn de belangrijke high-level keuzen voor welke producten je biedt en welke markten je daarmee bedient – twee van de belangrijkste onderdelen van het hele strategievraagstuk;
 • Tactische marketing: de inrichting van alle manieren waarop je je verbindt met de markt;
 • Operationele marketing: concrete uitwerking van campagnes, bijvoorbeeld een radiospot of een poster.

Uitleg over marketing gaat vaak over het tactische deel: het uitdenken en optuigen van alle manieren waarop je je verbindt met de markt. Dat verbinden gaat via de volgende onderdelen:

 • Boodschap: wat is de essentie van wat klanten moet aanspreken en naar jou moet laten komen (de overtuigende versie van “kies ons”)?
 • Communicatiekanalen & -media: wat kijken & lezen & luisteren je (beoogde) klanten, waar zitten ze, wat zien ze daar om zich heen?
 • Orderkanalen: hoe stel je ze in staat orders te plaatsen of vragen daarover te stellen?
 • Levering: via welke wegen lever je, hoe (verpakking, aflever”stijl”), welke info geef je hieromtrent?
 • Service: welke service bied je op collectief en individueel niveau, welke interactie bied je (en welke kanalen, processen, protocollen en resources zet je daarvoor in)?
 • Relaties: welke contacten onderhoud je actief en welke niet, en hoe?

Een aanvullende manier om na te denken over je “verbinding met de markt” is via een term die in de eerste instantie veel abstracter lijkt dan bovenstaande marketingelementen, maar in tweede instantie juist heel concreet wordt: touchpoints. Dit is de verzamelterm voor alle concrete zaken die tot kennisname en indrukvorming rond jou en je bedrijf leiden (of je dit nu wilt of niet). Die kan je ruwweg in vier hoofdgroepen indelen:

 • Producten & diensten: ervaring rond verpakking, product A / product B, dezelfde dienst op andere momenten, goodies
 • Communicaties & interacties: wat stralen website, emails, social media, ordersysteem, advertenties, persberichten, facturen, brochures, stickers uit
 • Mens & gedrag: wat doe je wel/niet, hoe zie je er uit, wat is je gedragsstijl (ook van medewerkers en partners)
 • Ontmoetingsplekken & gelegenheden: hoe ziet de plek (kantoor, winkel, evenement) er uit, hoe makkelijk kom je er, hoe is je komst verzorgd

Bij touchpoints is het zaak je te realiseren dat al deze “aanrakingspunten” opgeteld leiden tot wat men van jou vindt (en dat men je überhaupt vindt), dus dat je ze maar beter op orde kan hebben voor een goede indruk – en er misschien een paar bij weet te verzinnen voor méér indruk. Idealiter moeten al je touchpoints uitstralen wat jij wilt dat men van jou ziet. Simpel: als je factuur er knullig uitziet kan je precies verwachten dat de klant dat op dat moment ook van je vindt.

Naast marketing heb je natuurlijk nog sales. Maar met deze twee complementaire sets van concrete marketingelementen kan je als het goed is alvast praktisch aan de slag. Laat me van je zien!

De SpeedMBA e-cursus is live!

Alles van business leren in je eigen tijd? Bestel dan snel de SpeedMBA
online cursus!


 

Bestel ook het boek!100 Business Bites

 

 

NIEUW: de e-course over ALLES van BUSINESS

Leer alles van business in je eigen tijd, wanneer jij wilt en krijg compleet bedrijfsbegrip!
Share This