Wealth of Nations: de superklassieker

Wealth of Nations, de superklassieker Wealth of Nations, Adam Smith, 1776 Een bijzondere boeksamenvatting deze keer. Van de klassieker der klassiekers in economische filosofie: an inquiry into the nature and causes of wealth of nations (altijd kortweg Wealth of...

Speltheorie: gerationaliseerde samenwerking

Speltheorie: gerationaliseerde samenwerking Rock, Paper, Scissors – Len Fisher, 2008 Speltheorie gaat over de posities die we innemen in sociaal handelen, waarin concurreren en samenwerken beide opties zijn. Hier meer van weten kan helpen bij bv onderhandelen....

De wonderbaarlijke geldvermenigvuldiging

De wonderbaarlijke geldvermenigvuldiging “Geld moet rollen”, wordt gezegd. Maar waarom moet dat? Nou, bijvoorbeeld omdat we daardoor rijker kunnen worden met hetzelfde geld. Kán dat? Of beter: wat betékent dat? Dit moeten we eerst op het niveau van het...

Wanted: creatieve destructie en stabiliteit

Wanted: creatieve destructie en stabiliteit Capitalism, Socialism and Democracy – Joseph Schumpeter (1942) Socialisme is de migratie van economisch reguleren, van de private naar de publieke sfeer. Het is de natuurlijke opvolger van kapitalisme, omdat dit het in de...

Winst! En toch … Failliet! Over je liquiditeit.

Winst! En toch … Failliet! Over je liquiditeit. Business gaat om inkomsten en kosten. En daarmee om binnenkomend en uitgaand geld. Toch? Maar wacht, hier moeten we bedenken dat ‘inkomsten’ en ‘binnenkomend geld’ niet hetzelfde zijn. Dat kan tot problemen met je...

Heb jij foute meningen? Denkfouten met gevolgen…

Heb jij foute meningen? Denkfouten met gevolgen… Economic Facts and Fallacies, Thomas Sowell, 2008 Veel maatschappelijke en sociaal-economische meningen, juist van degenen die het hoogste woord aan tafel voeren en zo zelfs in de media belanden, staan bol van de...

Voordelen van de euro

Voordelen van de euro Iemand vroeg me: waarom zou Nederland de euro willen houden? Daar zijn wel wat argumenten voor. Je vindt voordelen van de euro “binnen & buiten” (de Eurozone), en in “nu & toekomst”. Iets uitgebreider: de...

Word wereldspeler via The Long Tail

Word wereldspeler via The Long Tail The Long Tail – Chris Anderson, 2006 Je kan markten zien volgens de “20-80 regel”, een vuistregel die op veel gebieden van het leven opgaat, en in deze context zegt: 20% van het totale aantal producten dat je kan kopen...

Macro-economie: de hele essentie in 5 minuten

Macro-economie: de hele essentie in 5 minuten Micro-economie = bedrijfseconomie, meso-economie gaat over sectoren, macro-economie = algemene economie = economie op landsniveau. De hoofdrolspelers van macro-economie zijn: ­ Lonen Het is cruciaal voor de gehele economie...

De 3 simpele principes achter Scientific Management

De 3 simpele principes achter Scientific Management Taylorisme en fordisme betekenen ruwweg hetzelfde onder de verzamelterm scientific management, een set gedachten over optimale organisatie-inrichting, die de grondleggers ruim een eeuw geleden op grote schaal...

Rijk worden? Maak meer schuld!

Rijk worden? Maak meer schuld! Ten aanzien van je financiële huishouding zegt de menselijke intuïtie: je wilt geen schulden. Bij het zien van een bedrijfsbalans (links de activa, rechts eigen vermogen plus schulden) denk je in de eerste instantie dan ook dat het mooi...

Das Kapital: waarom arbeiders in opstand zouden komen

Das Kapital: waarom arbeiders in opstand zouden komen Das Kapital – Karl Marx, 1867 Goederen (en meer algemeen eigendom van zaken – de basis voor kapitalisme) hebben een gebruikswaarde (in zichzelf) en een ruilwaarde (in relatie tot andere goederen). Het benodigde...

The Prize – over de macht van olie

The Prize – over de macht van olie The Prize – Daniel Yergin, 1992 Fossiele brandstoffen staan aan de voet van maatschappelijke modernisering en verbetering van het leven (naar huidige maatstaven). Daarmee is olie dermate grote en kritieke business, dat de...

Capitalism and Freedom – Milton Friedman

Capitalism and Freedom – Milton Friedman Aan Grote Begrippen als Kapitalisme en Socialisme hangen Grote Namen met interessante gedachten, die neerkomen op economische filosofie. Zo bepleiten Adam Smith en Milton Friedman dat economische markten vrij moeten zijn en een...

Dotcombubbel, kredietcrisis … het zal blijven gebeuren

Dotcombubbel, kredietcrisis … het zal blijven gebeuren A Short History of Financial Euphoria, Galbraith, 1994 Financiële instortingen zijn eigen aan het vrijemarktsysteem. Het patroon is in het klein of groot altijd hetzelfde en zal niet wijzigen. Denk aan de...